Dołącz do naszej grupy! Nasz Discord
Strona główna » Poradnik – jak zakładać Custom Match? Omówienie wszystkich ustawień
News Poradniki

Poradnik – jak zakładać Custom Match? Omówienie wszystkich ustawień

Poradnik – jak zakładać gry w trybie Custom Match?

Informowaliśmy was, że wraz z ostatnią aktualizacją do gry wchodzi możliwość tworzenia gier w trybie Custom Match. Wiele osób czekało na taką opcję od długiego czasu. Custom Match daje sporo możliwości i żeby wam to ułatwić, powstał poradnik do tego trybu.

Pamiętajcie, że to rozwiązanie jest wciąż w fazie testów, dlatego można się spodziewać zmian, które będą aplikowane do gry.


Custom Match

Startowe menu i dostępne wybory, stwórz Custom Match:

 • Normal mode
 • Zombie mode
 • War mode
 • Esports Mode

Normal Mode – stwórz grę

 1. Nazwij swoją grę i ustaw, czy jest w trybie publicznym, czy prywatnym.
 2. Wybierz tryb gry – normal mode to tryb ustawiony wg. standardowych zasad battle royale.
 3. Wybierz ustawienia wstępne – w późniejszym terminie będzie więcej opcji do wyboru.
 4. To są domyślne ustawienia, które są niezbędne aby odpalić custom match.
 5. Gra będzie założona na serwerach lokalnych, w zależności co mamy ustawione w lobby.
 6. Minimalna liczba graczy w tym trybie: 10
 7. Kiedy lobby zostanie stworzone, będziecie mogli do niego się dostać za pomocą przycisku „Match Setting”

Normal mode – podstawowe ustawienia

 1. Tu możecie zmienić nazwę gry.
 2. Ustawiamy czy gra ma być prywatna (z hasłem), czy publiczna.
 3. Wyświetla wybrany region. Domyślnie jest to region, który wybraliśmy w menu głównym i nie może być zmieniony z tego poziomu.
 4. Wybieramy ustawienia początkowe (jeszcze nie jest zaimplementowane w grze, ale niebawem będzie).
 5. Wybierz mapę.
 6. Wybierz tryb TPP lub FPP.
 7. Ustaw maksymalną liczbę graczy, żeby gra wystartowała musimy mieć minimum 10 grających.
 8. Wybierz liczbę graczy w teamie.
 9. Wybierz pogodę w grze.
 10. Wybierz czy tryb obserwatora ma być publiczny, czy prywatny.

Normal mode – zasady gry

 1. DBNO – oznacza ustawienie powalenia przeciwnika, wyłączenie tej opcji powoduje, że zastrzelony przeciwnik pada martwy i nie da się go podnieść.
 2. Ustawiamy czas potrzebny do podniesienia powalonego przeciwnika.
 3. Ta opcja ustawia tempo wykrwawiania się powalonych przeciwników.
 4. Ustawiamy siłę obrażeń friendly fire, czyli postrzelenia przez członka własnego teamu.
 5. Ustawiamy jak szybko porusza się niebieska strefa w poszczególnych fazach. Zostaw na 1x jeśli chcesz zmieniać prędkość indywidualnie w każdej z dostępnych faz.
 6. Ustawiamy opóźnienie, kiedy pojawia się kolejna bezpieczna strefa.
 7. Ustawiamy czas od kiedy niebieska strefa zaczyna się poruszać, a pojawieniem się okręgu bezpiecznej strefy.
 8. Ustaw jak szybko porusza się niebieska strefa w każdej fazie.
 9. Ustaw wielkość obrażeń od niebieskiej strefy.
 10. To ustawienie pozwala nam określić o ile mniejsza będzie kolejna bezpieczna strefa w porównaniu do poprzedniej. (0.1 oznacza 10% wielkości poprzedniej strefy).
 11. Ustawiamy prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnej bezpiecznej strefy w środku obecnej bezpiecznej strefy (10 oznacza, że kolejna pojawi się niemal na samym środku obecnej strefy). Ustawienie tej opcji na 10 w pierwszej fazie, oznacza, że kolejna będzie w samym środku mapy.
 12. Ustawiamy prawdopodobieństwo, że kolejna bezpieczna strefa pojawi się na lądzie (0.1 dla 10%, 0.5 to 50% prawdopodobieństwa).

 1. Ile czasu gry trwa runda.
 2. Wybierz aby wyświetlić lokalizację ostatniej bezpiecznej strefy (działa tylko wówczas, gdy mamy ustawione END CIRCLE LOC FIX RATIO na poziomie pomiędzy 1-100%).
 3. Ustaw prawdopodobieństwo, że ostatnia niebieska strefa zakończy się wewnątrz END CIRCLE LOCATION – parametr dla miast, pól i gór.
 4. Prawdopodobieństwo, że ostatnia niebieska strefa pojawi się w centrum miasta.
 5. jw. w polu.
 6. jw. w górach.
 7. Włącz/wyłącz czerwoną strefę.
 8. Ustaw czas, po którym pojawi się pierwsza czerwona strefa.

 1. Ustaw częstotliwość czerwonej strefy. Jak często ma się pojawiać na mapie.
 2. Ustaw czas ostrzeżenia zanim zaczną spadać bomby w czerwonej strefie.
 3. Ustaw czas trwania czerwonej strefy.
 4. Ustaw wielkość czerwonej strefy.
 5. Ustaw ile bomb ma spadać w każdej czerwonej strefie.
 6. Ustaw wskaźnik pojawiania się dropów (0 oznacza, że nie będą się wcale pojawiać).
 7. Pozwól na specjalne zrzuty za pomocą flar.
 8. Ustaw ile przedmiotów będzie się znajdować w skrzyniach ściągniętych za pomocą flar.

 1. Ustaw ile będzie specjalnych dropów dostępnych w poszczególnych fazach, kiedy strzelamy z flary w bezpiecznej strefie. Pozostałe zrzuty przejdą do kolejnej fazy.
 2. Ustaw ile będzie opancerzonych pojazdów dostępnych na daną fazie, kiedy używamy flary poza bezpieczną strefą.
 3. Niewykorzystane dropy przechodzą na kolejną fazę.
 4. Kiedy to jest ustawione na -99, to kasuje wszystkie przechodzące w poszczególnych fazach niewykorzystane zrzuty.
 5. Gracze, którzy zginęli wchodzą w tryb obserwatora, jeśli wyłączymy, to tylko host gry będzie mógł obserwować pojedynek po śmierci.
 6. Włącz/wyłącz tryb obserwatora.

Normal Mode – pojawianie się przedmiotów

 1. Ustaw wskaźnik pojawiania się przedmiotów oraz generalną liczbę wszystkich przedmiotów. Mamy trzy dostępne opcje:
  1. Fixed Ratio & Adjustable Total Number” – jeśli ustawisz wskaźnik na dowolny przedmiot, to ustawienie będzie dotyczyć tylko tego przedmiotu.
  2. Adjustable Ratio & Fixed Total Number – ustawiamy stałą liczbę pojawiających się przedmiotów bez względu na wszystko.
  3. Adjustable Ratio & Adjustable Total Number – pozwala na ustawienie generalnego wskaźnika dla pojawiających się przedmiotów, ale również dostosowuje relatywny wskaźnik w danej grupie.
 2. Ustawiamy wskaźnik dla konkretnego przedmiotu lub ustawienie globalne w danej grupie – np. ustawienie wskaźnika na 0 w grupie – amunicja – oznacza, że nie będzie amunicji na mapie.

 1. Ustaw wskaźnik spawnu dla pojazdów lądowych.
 2. jw. pojazdów wodnych.

Custom Match – Zombie Mode

 1. Nazwij swoją grę i ustaw, czy jest w trybie publicznym, czy prywatnym.
 2. Wybierz Zombie Mode.
 3. Wybierz ustawienia wstępne – w późniejszym terminie będzie więcej opcji do wyboru.
 4. To są domyślne ustawienia, które są niezbędne aby odpalić custom match.
 5. Gra będzie założona na serwerach lokalnych, w zależności co mamy ustawione w lobby.
 6. Minimalna liczba graczy w tym trybie: 10
 7. Kiedy lobby zostanie stworzone, będziecie mogli do niego się dostać za pomocą przycisku „Match Setting”

Zombie Mode – podstawowe ustawienia

 • Ustaw liczbę graczy po stronie ludzi.

 • Ustawiamy, czy zmobie mogą się wzajemnie atakować.

War Mode – stwórz grę

 1. Nazwij swoją grę i ustaw, czy jest w trybie publicznym, czy prywatnym.
 2. Wybierz War Mode.
 3. Wybierz ustawienia wstępne – w późniejszym terminie będzie więcej opcji do wyboru.
 4. To są domyślne ustawienia, które są niezbędne aby odpalić custom match.
 5. Gra będzie założona na serwerach lokalnych, w zależności co mamy ustawione w lobby.
 6. Minimalna liczba graczy w tym trybie: 10
 7. Kiedy lobby zostanie stworzone, będziecie mogli do niego się dostać za pomocą przycisku „Match Setting”

War Mode – podstawowe ustawienia

 1. Tu możecie zmienić nazwę gry.
 2. Ustawiamy czy gra ma być prywatna (z hasłem), czy publiczna.
 3. Wyświetla wybrany region. Domyślnie jest to region, który wybraliśmy w menu głównym i nie może być zmieniony z tego poziomu.
 4. Wybieramy ustawienia początkowe (jeszcze nie jest zaimplementowane w grze, ale niebawem będzie).
 5. Wybierz mapę.
 6. Wybierz tryb TPP lub FPP.
 7. Ustaw maksymalną liczbę graczy, żeby gra wystartowała musimy mieć minimum 10 grających.
 8. Wybierz liczbę graczy w teamie.
 9. Wybierz pogodę w grze.
 10. Wybierz czy tryb obserwatora ma być publiczny, czy prywatny.

 1. Ustaw cel w punktach, jako jeden z warunków zwycięstwa.
 2. Wybierz limit czasu. Po tym czasie, gra się kończy i jeśli żaden team nie zdobył wystarczającej liczby punktów zwycięstwa, wówczas wygra team z największą ich liczbą.
 3. Włącz/wyłącz żeby uniemożliwić odrodzenie teamów, jeśli wszyscy gracze z danego teamu zostali wyeliminowani.
 4. DBNO – oznacza ustawienie powalenia przeciwnika, wyłączenie tej opcji powoduje, że zastrzelony przeciwnik pada martwy i nie da się go podnieść.
 5. Ustawiamy czas potrzebny do podniesienia powalonego przeciwnika.
 6. Ta opcja ustawia tempo wykrwawiania się powalonych przeciwników.
 7. Ustawiamy ile zdrowia będzie posiadać podniesiona osoba.
 8. Jeśli ustawimy na „Static” niebieska strefa nie będzie się poruszać podczas gry. Jeśli ustawimy „Warroyale”, bezpieczna strefa będzie się zmniejszać wraz z przebiegiem meczu.
 9. Powiększ lub pomniejsz wielkość bezpiecznej strefy.
 10. Ustaw tryb odrodzenia – teraz jest dostępna tylko opcja AIR, co oznacza, że odradzamy się w samolocie.

 1. Ustaw tryb odrodzenia – teraz jest dostępna tylko opcja AIR, co oznacza, że odradzamy się w samolocie.
 2. Ustaw zegar dla odrodzenia. Odrodzenie pojawia się falami z częstotliwością, którą możemy ustawić.
 3. Wybierz domyślny zestaw, z którym się odradzamy
 4. Wybierz spośród: Soldier, Sniper, Random, Crossbow, Western, Overpower, Bomb, Melee, Frypan, AR, Pistols, Shotguns, SMG.
 5. Ustaw typ przedmiotów, które będą pojawiać się w zrzutach.
 6. Ustaw częstotliwość zrzutów.

Esports Mode

 1. Nazwij swoją grę i ustaw, czy jest w trybie publicznym, czy prywatnym.
 2. Wybierz Esports Mode.
 3. Wybierz ustawienia wstępne – w późniejszym terminie będzie więcej opcji do wyboru.
 4. To są domyślne ustawienia, które są niezbędne aby odpalić custom match.
 5. Gra będzie założona na serwerach lokalnych, w zależności co mamy ustawione w lobby.
 6. Minimalna liczba graczy w tym trybie: 10
 7. Kiedy lobby zostanie stworzone, będziecie mogli do niego się dostać za pomocą przycisku „Match Setting”

##Esports Mode – podstawowe ustawienia

 1. Ustaw wskaźnik pojawiania się ekskluzywnych pojazdów w tym trybie.
 2. Nie ma żadnych innych zmian, poza kolorystyką dla Daci i Mirado!
zvr
Twoja reakcja